دانلود کتاب های کنترل کلاسیک

System Dynamics

نویسنده : Katsuhiko Ogata
سال انتشار : 2004
صفحات : 777
فرمت : PDF
حجم : 23.6 مگابایت
5,000 تومان

System Dynamics

نویسنده : William Palm
سال انتشار : 2013
صفحات : 928
فرمت : PDF
حجم : 9.7 مگابایت
5,000 تومان

Real-Time Systems

نویسنده : Jane W. S. Liu
سال انتشار : 2000
صفحات : 409
فرمت : PDF
حجم : 2.13 مگابایت
رایگان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود