دانلود کتاب های پیشرانش

Aircraft Propulsion

نویسنده : Saeed Farokhi
سال انتشار : 2014
صفحات : 1,048
فرمت : PDF
حجم : 16.4 مگابایت
15,000 تومان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود