دانلود کتاب های انتقال حرارت

Heat Transfer

نویسنده : Jack Philip Holman
سال انتشار : 2010
صفحات : 758
فرمت : PDF
حجم : 11.9 مگابایت
5,000 تومان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود