دانلود کتاب های شکست، خستگی و خزش

Contact Mechanics

نویسنده : K. L. Johnson
سال انتشار : 1985
صفحات : 462
فرمت : PDF
حجم : 10 مگابایت
رایگان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود