دانلود کتاب های عمومی صنایع

Managing Employees

نویسنده : Helen Thompson
سال انتشار : 2014
صفحات : 66
فرمت : PDF
حجم : 7.29 مگابایت
20,000 تومان

Social Network Analysis

نویسنده : John Scott
سال انتشار : 2013
صفحات : 216
فرمت : EPUB
حجم : 2.45 مگابایت
20,000 تومان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود