دانلود کتاب های کنترل فازی

Fuzzy Controllers

نویسنده : Leon Reznik
سال انتشار : 1997
صفحات : 307
فرمت : PDF
حجم : 2.9 مگابایت
10,000 تومان
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود