مجموعه American Society for Microbiology

انجمن میکروبیولوژی آمریکا (ASM) منتشرکننده کتاب‌های تخصصی در زمینه میکروب‌شناسی است که لینک صفحه اینترنتی مربوط به کتاب‌های آن در زیر قرار داده شده است. برای تهیه هر تعداد از این کتاب‌ها، کافی است با بخش پشتیبانی ایبوک مارکت تماس حاصل فرمایید.

لینک صفحه اینترنتی کتاب‌ها

ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود