مجموعه کتاب‌های جدید انتشارات‌های خاص

این مجموعه شامل 335 عنوان کتاب از انتشارات های بسیار معروف و خاص است که نسخه الکترونیکی و حتی کاغدی کتاب‌های آن‌ها معمولاً وجود ندارد و یا به سختی و با هزینه به شدت بالا قابل تهیه است. برخی از ویژگی‌های بسیار ممتاز این مجموعه بدین شرح است:

  • شامل 4 جلد دایرةالمعارف.
  • شامل 25 کتاب 2015.
  • شامل 58 کتاب 2014.
  • شامل 65 کتاب 2013.
  • شامل 57 کتاب 2012.
  • شامل 74 کتاب 2011.
  • شامل 52 کتاب 2010.
  • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2012 بیشتر است.
  • تقریباً همه این کتاب‌ها آخرین نسخه چاپ‌شده آن‌هاست که توجه به ویرایش آن ها بخشی از اهمیت آن ها را بازگو می‌کند.
  • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.

فهرست کتاب‌ها

ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود