مجموعه زنجیره تأمین

این مجموعه شامل 104 عنوان کتاب از انتشارات‌های معتبر بین‌المللی در تمامی زیرشاخه‌های زنجیره تأمین زیرمجموعه مهندسی صنایع است. برخی از ویژگی‌های ممتاز این مجموعه بدین شرح است:

  • شامل 4 مورد هندبوک.
  • شامل 3 کتاب 2015.
  • شامل 11 کتاب 2014.
  • شامل 12 کتاب 2013.
  • شامل 11 کتاب 2012.
  • شامل 18 کتاب 2011.
  • شامل 6 کتاب 2010.
  • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2009 بیشتر است.
  • اکثر قریب به اتفاق کتاب‌ها آخرین نسخه چاپ‌شده آن‌هاست و برخی از آن‌ها حتی در گوگل‌بوک نیز وجود ندارد!
  • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.
دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود