مجموعه روش اجزای محدود

این مجموعه کامل شامل 249 عنوان کتاب از انتشارات‌های معتبر بین‌المللی در زمینه روش اجزای محدود است که امروزه در رشته‌های مختلف مهندسی برق، مکانیک، عمران، هوافضا و ... جایگاه ویژه و کاربردهای گسترده‌ای پیدا کرده است. برخی از ویژگی‌های ممتاز این مجموعه بدین شرح است:

  • شامل 9 کتاب 2015.
  • شامل 29 کتاب 2014.
  • شامل 19 کتاب 2013.
  • شامل 13 کتاب 2012.
  • شامل 17 کتاب 2011.
  • شامل 15 کتاب 2010.
  • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2005 بیشتر است.
  • همه کتاب‌ها آخرین نسخه چاپ‌شده آن‌هاست و بعضی از آن‌ها بسیار نایاب هستند!
  • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.
دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود