مجموعه راهنمای طراحی فولاد AISC

مجموعه تخصصی ارزشمند راهنمای طراحی فولاد (Steel Design Guide) منتشرشده توسط انجمن ساخت و ساز فولادی آمریکا (American Institute of Steel Construction, AISC) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهندسی عمران، مشتمل بر 28 کتاب است که در جدیدترین نسخه آن برخی از کتاب‌ها به ویرایش‌های جدیدتر رسیده‌اند ولی برخی همان ویرایش‌های اولیه هستند و تجدید چاپ نشده‌اند. برخی از ویژگی‌های این مجموعه بدین شرح است:

  • شامل 3 مورد 2013
  • شامل 6 مورد 2012
  • شامل 1 مورد 2011
  • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2006 بیشتر است.
  • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.
دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود