مجموعه مهندسی نقشه‌بردرای

این مجموعه شامل 186 عنوان کتاب از انتشارات‌های معتبر بین‌المللی در تمامی زیرشاخه‌های مهندسی نقشه‌برداری شامل فتوگرامتری، ژئودزی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ... است. برخی از ویژگی‌های ممتاز این مجموعه بدین شرح است:

 • شامل 1 مورد دایرةالمعارف.
 • شامل 5 مورد هندبوک.
 • شامل 6 کتاب 2015.
 • شامل 22 کتاب 2014.
 • شامل 17 کتاب 2013.
 • شامل 18 کتاب 2012.
 • شامل 10 کتاب 2011.
 • شامل 11 کتاب 2010.
 • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2008 بیشتر است.
 • اکثر قریب به اتفاق کتاب‌ها آخرین نسخه چاپ‌شده آن‌هاست و برخی از آن‌ها حتی در گوگل‌بوک نیز وجود ندارد!
 • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.
دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود