مجموعه زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی)

این مجموعه منحصر به فرد شامل 1009 عنوان کتاب از انتشارات‌های معتبر بین‌المللی در تمامی زیرشاخه‌های زیست‌فناوری شامل بیوالکتریک، بیومکانیک، بیومواد، بیوانفورماتیک، شبیه‌سازی زیستی و ... است. برخی از ویژگی‌های ممتاز این مجموعه بدین شرح است:

 • شامل 11 جلد دایرةالمعارف.
 • شامل 39 مورد هندبوک.
 • شامل یک کتاب 2016.
 • شامل 47 کتاب 2015.
 • شامل 86 کتاب 2014.
 • شامل 110 کتاب 2013.
 • شامل 115 کتاب 2012.
 • شامل 117 کتاب 2011.
 • شامل 89 کتاب 2010.
 • میانگین سال چاپ همه کتاب‌ها از 2008.5 بیشتر است.
 • اکثر قریب به اتفاق کتاب‌ها آخرین نسخه چاپ‌شده آن‌هاست و برخی از آن‌ها حتی در گوگل‌بوک نیز وجود ندارد!
 • همه کتاب‌ها در قالب PDF و با قابلیت کامل جستجو در متون (OCR) هستند.
دریافت فایل توضیحات
ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود