Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction

نویسنده: Ralph P. Grimaldi
سال انتشار: 2004
صفحات: 1,004 صفحه
ویرایش: 5th Edition
انتشارات: Pearson Education
پیوست: ندارد
دسته بندی ها: عمومی مهندسی
فرمت: PDF
حجم: 62.4 مگابایت
5,000 تومان

ادامه می دهید؟ متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود
متاسفانه انجام نشد متن پیغام تاییدی که به کاربر نشان داده می شود